VMware перевірка файла на блокування\пошук винного

Для того, щоб переконатись, що файл заблокований можна скористатись таким алгоритмом –

  • Активувати SSH на ESXi хості

  • Підключитись до хоста по SSH

  • Перейти в папку, де знаходиться потенційно заблокований файл та виконати команду vmfsfilelockinfo, вказавши ім’я файла –

На наведеному малюнку видно, що файл A****_WSUS03.vmdk заблокований.

  • Для визначення імені процесу, що блокує файл можна скористатись командою lsof, відфільрувавши вивід з допомогою команди grep

На наведеному малюнку видно, що файл A****_WSUS03.vmdk заблокований сервісом sftp-server